Polityka prywatności

Polityka prywatności w witrynie „www.fotojakowscy.pl” („Witryna”)

Niniejsze Zasady poufności mają zastosowanie do niniejszej Witryny. Opuszczając tę Witrynę, przeczytaj zasady poufności dotyczące innych odwiedzanych stron. Jeśli nie zgadzasz się z przedstawionymi tu Zasadami poufności, nie korzystaj z tej Witryny.
Otwieranie i przeglądanie witryny jest równoznaczne z zaakceptowaniem tych Zasad poufności. Zbierane automatycznie informacje, które nie mają charakteru danych osobowych Foto Jakowscy  dba o ochronę prywatności osób odwiedzających jej witrynę internetową. Firma może przekazywać zaufanym stronom trzecim statystyki zbiorcze dotyczące klientów, sprzedaży, liczby odwiedzin oraz inne informacje związane z tą witryną, które nie umożliwiają identyfikacji użytkowników.

Dane osobowe

Aby odpowiadać na pytania użytkowników, spełniać prośby lub zarządzać interaktywnymi programami dla klientów, może zachodzić potrzeba zapytania
o dane osobowe takie, jak imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu użytkownika. Możemy korzystać z tych informacji, żeby odpowiadać na prośby użytkowników albo żeby skontaktować się z nimi listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, aby poinformować o nowych produktach, usługach lub promocjach, które będziemy oferować. Po złożeniu zamówienia na określony produkt, usługę lub przesłaniu określonej zawartości do tej witryny możemy skontaktować się z daną osobą w celu uzyskania dodatkowych informacji wymaganych do pełnej obsługi zamówienia lub prośby. Niemniej jednak, o ile nie będzie tego wymagać obowiązujące prawo, nie przekażemy tych informacji osobom trzecim bez zgody użytkownika, poza niezbędnym zakresem.

W witrynie oprócz informacji osobowych mogą być zbierane niektóre informacje techniczne dotyczące użytkownika, takie jak używany protokół internetowy, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych.

Bezpieczeństwo

Należy podkreślić, że w przypadku udostępniania informacji osobowych zawsze istnieje ryzyko przechwycenia ich przez osoby trzecie, niezależnie od metody przekazywania (telefon, Internet). Żadna technologia nie jest całkowicie bezpieczna. Firma Foto Jakowscy podjęła odpowiednie kroki w celu zminimalizowania ryzyka nieautoryzowanego dostępu do zebranych informacji osobowych, ich niewłaściwego użycia i wyeliminowania wszelkich niedokładności.

Zbieranie danych

Firma Foto Jakowscy z własnej inicjatywy lub na żądanie klientów uzupełnia, koryguje i usuwa błędne, niepełne lub nieaktualne dane osobowe, które zostały zebrane podczas pracy użytkownika z witryną.

Ochrona danych osobowych

Aby w pełni zaspokajać potrzeby klientów Foto Jakowscy oraz zapewnić rozwój produktów i usług firmy, jak również dla celów badań umożliwiających analizę profilu i struktury klientów, Foto Jakowscy – w związku z tymi badaniami – zbiera informacje dotyczące zamierzeń użytkownika oraz/lub celu odwiedzin na stronie internetowej i zakresu obowiązków służbowych/zawodu tegoż użytkownika. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Foto Jakowscy lub osoby trzecie w imieniu i pod bezpośrednim kierownictwem Foto Jakowscy w zakresie uznanym za właściwy i konieczny w działalności Foto Jakowscy w związku z celem prowadzonych badań, o których mowa wyżej. Przetwarzanie danych będzie dokonywane zgodnie z wytycznymi Foto Jakowscy oraz właściwymi przepisami prawa.

Zmiany

Powyższe zasady poufności mogą być zmienione w dowolnej chwili. Firma Foto Jakowscy może zmieniać, modyfikować lub wycofywać zawartość stron oraz dostęp do tej witryny bez uprzedzenia.